IPOKER.SK

život je risk

Pokrové kombinácie

Postupka vo farbe (Straight Flush)

postupka piatich kariet rovnakej farby

straigh flush

V prípade rovnosti kombinácií: postupka zakončená vyššou hodnotou karty vyhráva. Najlepšie možná postupka vo farbe sa nazýva Kráľovská postupka (Royal Flush) a tvoria ju eso, kráľ, dáma, jack a desiatka jednej farby. Kráľovská postupka je neporaziteľná kombinácia.

Štvorica (Four of a Kind)

Jedná sa o štvorici kariet jednej hodnoty a jedna doplnková karta alebo „kicker“

four of a kind

V prípade rovnosti kombinácií: Vyššia hodnota štvorice kariet vyhráva. V hrách s otvorenými kartami v prípade rovnosti hodnôt štvorica rozhoduje o výhercovi vyššia piata, doplnková karta ( „kicker“).

Full House

Ide o trojicu a inú dvojicu rovnakej hodnoty

fullhouse

V prípade rovnosti kombinácií: Bank vyhráva hráč s najvyššou hodnotou trojice kariet. V hrách s otvorenými kartami v prípade zhodnej trojice kariet, vyhráva hráč s vyššou hodnotou dvojice kariet.

Flush

Kombinácia piatich ľubovoľných kariet jednej farby

flush

V prípade rovnosti kombinácií: Vyhráva hráč, ktorý má najvyššiu hodnotu karty. Ak je potreba, berie sa druhá, tretia, štvrtá, prípadne piata najvyššia hodnota karty. Ak má všetkých päť kariet rovnakú hodnotu, bánk sa delí rovnomerne medzi všetkých hráčov (tzv. split). V tomto prípade nie je farba rozhodujúca.

Postupka (Straight)

postupka, ktorá je zložená z piatich kariet, ľubovoľnej farby

straigh

V prípade rovnosti kombinácií: Vyhráva postupka zakončená vyššou kartou. Poznámka: Eso možno ako jedinú zo všetkých kariet použiť na začiatku alebo na konci postupky. A, K, Q, J, T je najvyššia možná postupka (eso najvyššia), zatiaľ čo kombinácia 5, 4, 3, 2, A je najnižšia možná varianta (päťka najvyššia).

Trojica (Three of a kind)

trojica kariet rovnakej hodnoty a dve ľubovoľné doplnkové karty

three of a kind

V prípade rovnosti kombinácií: Vyhráva vyššia trojica. V hrách s otvorenými kartami v prípade zhodné trojica kariet vyhráva najvyššia, prípadne druhá najvyššia doplnková karta.

Dva páry (Two pair)

dve dvojice kariet rovnakej hodnoty a jedna doplnková karta

two pairs

V prípade rovnosti kombinácií: Vyhráva vyšší pár z oboch dvojíc. Ak majú hráči rovnakú kombináciu párov, vyhráva druhý najvyšší pár. V prípade rovnosti oboch dvoch párov, vyhráva vyššia doplnková karta.

One pair

dvojica kariet s rovnakou hodnotou a tri ľubovoľné doplnkové karty

pair

V prípade rovnosti kombinácií: Najvyšší pár vyhráva. Ak majú hráči rovnaký pár, vyhráva najvyššia prvá, prípadne druhá alebo tretia doplnková karta.

Vysoká karta (High karty)

v prípade, že hráč nemá žiadnu z uvedených kombinácií

high card

V prípade rovnosti kombinácií: Vyhráva najvyššia karta, ak pretrvá zhoda, vyhráva druhá, tretia alebo štvrtá najvyššia karta a prípadne karta najnižšia.

Copyright © 2024 IPOKER.SK