IPOKER.SK

život je risk

Pokrový slovník

Action – Možnosť na ťah v hre. Ak sa zdá, že hráč neuskutoční svoj ťah, dealer ho upozorní: „Your action, sir“ alebo „Vaša akcia“ Stávky a navýšenie, teda časté bet a raise. „Ak na stôl dorazí tretie srdce a pozorujeme veľa akcie, môžeme predpokladať, že niekto má flush.“

Ante – Malá suma, ktorou prispieva každý hráč do potu na začiatku každej hry. Väčšina hier Holdem nemá ante, ako predvolený peniaze pre pot slúži „blind“.

All-In – Ide o vyčerpanie zásoby žetónov počas zavážania alebo vyrovnávaní. Počas prebiehajúcej hry nemá hráč možnosť siahnuť do vrecka pre ďalšie peniaze. Ak už zásobu vyčerpal, je vytvorený postranné pot, na ktorom sa nezúčastňuje. Avšak je tu stále pot, v ktorom má žetóny a ktorý môže vyhrať. Príklad: „Chudák Bob. Má štvorici proti full housu, ale je v all-inu s nižšou stávkou. “

Backdoor – Situácia, kedy chytíte turn aj river a utvoříme postupku alebo flush. Napríklad predpokladajme, že máme A-7. Na na flop príde A-6-4. Stavím a sme vyrovnali. Turn je T, všetci check. A na river dorazí J. Máme „backdoor“ nut flush. Pozrite sa tiež na „runner“.

Bad Beat – V prípade, že hand s malou percentuálny úspešnosťou na výhru porazia veľmi favorizovaný hand. Používa sa na vyjadrenie skutočnosti, že víťaz potu sa svojimi kartami nemal žiadny dôvod byť v potu a len veľké šťastie zapríčinilo, že chytl jedinú kartu, ktorú k výhre potřeboval. Nemusíme dávať príklady; sami jich za svoju pokerovej kariéru počuť viac než dosť.

Big Blind – Väčšia z dvoch blind, typicky používaný v hrách Hold’em. Big Blind je pravidelná stávka prvého kola. Pozrite sa tiež na „blind“ a „small blind“.

Blank – Karta na stole, u ktorých sa nepredpokladá, že by významným spôsobom ovplyvnili situáciu v hre. Ak je flop AJT, tak následné 2 na turn je považovaná za nepodstatnú, teda „blank“ kartu. V inom prípade však 2 „blank“ byť nemusí.

Blind – Vynútená (tiež čiastočná) stávka vložená jedným alebo viacerými hráčmi pred rozdaním kariet. Blind bývajú vkladať hráčmi bezprostredne po ľavici od „button“. Pozrite sa tiež na „live blind.“

Board (Stôl) – Všetky spoločné karty v hold’emu – flop, turn a river dohromady. Príklad: „Na stole nebolo ani jedno srdce.“

Bottom Pair (Spodný pár) – Jedná sa o pár vytvorený z najnižšej karty na flop. Ak máme A-6, a na flop sa objaví KT-6, flopnuli sme bottom pair.

Burn – Znamená vyradiť vrchný kartu z balíčka, hodnotou nadol. Deje sa tak medzi každým okolo stávok pred vytiahnutím ďalšie spoločné karty či kariet. Je to obrana proti niektorým hráčom, ktorí rozpoznávajú alebo sa snaží zahlédnout následné karty.

Button – Biely plastový disk, ktorý označuje dealera. Tiež používa na označenie hráča, ktorý je na pozícii button. Príklad: „Pozrite sa, button zvyšuje.“

Buy – Neboli „buy the pot“, čiže kúpa potu. Ak blafujeme, tak dúfame, že si pot „kúpime“ rovnou, bez prípadného vyrovnávajúceho súperov. Alebo „buy the button“, čiže kúpa button. Jedná sa o vsadenie (bet) alebo zvýšenie (raise) v prípade, že dúfame v zložení (fold) kariet hráčov medzi nami a button. Tento ťah nám umožní hrať ako posledný v následnom kole stávok.

Call (vyrovnať) – Znamená vložiť do banku sumu peňazí, ktorá sa rovná výške posledného vsazení (tzn. betu alebo raise). V angličtine sa tiež stretávame s hovorovější verzií, pojmom „see“.

Calling Station – Slabý, pasívny hráč, ktorý často iba uhradí, ale takmer nezvyšuje a nepovažuje. Jedná sa o typ hráča, ktorého uvítame v našej hre.

Cap – Vložiť posledný povolenú stávku v tomto kole stávok. Býva to najčastejšie tretej alebo štvrtej nárast (raise). Díleri v Kalifornii sa záľubou hovoria „Capitol“ alebo „Cappuccino“.

Case – Posledná karta z balíka, ktorá zaručuje víťaznú kombináciu. Príklad: „Na flop príde J-8-3; máme na ruke pár kluků, protihráč má na ruke pár osmiček. Následne na river dôjde ďalšie osmička. Protihráč tým zabíjajú náš full house.

Center Pot (Hlavný bank) – Prvé bánk vytvorený počas pokerovej handy, protiklad jedného alebo viacerých „postranných“ banky vznikli v prípade, že jeden alebo viac hráčov šlo „all-in“. V angličtine tiež ako „main pot“.

Check – Nevsadit, ovšem s prípadnou možnosťou call alebo raise v tomto kole stávok. Totožné so stávkou nula dolárov. 2) Ďalší výraz pre žetón.

Check Raise – Check a potom zvýšenie (raise) v prípade, že hráč za nami vsadil (bet). Príležitostne môžeme počuť, že to nie je fér alebo etické. Samotné žvásty. Takmer všetky kasína povoľujú check-raising. Navyše je to dôležitá Pokerová taktika. Je obzvlášť užitočná v nízkolimitovému hold’emu, kde potrebujeme okázale prejaviť svoju prevahu, aby sme zúžili hracie pole, ak máme najlepšie handu.

Cold Call – vyrovnávajúceho (call) viac ako jednej stávky v jednej akcii. Napríklad predpokladajme, že prvý hráč po big blind navýši (raise). Teraz ktokoľvek hrajúci po ňom musia vyrovnať (call) dve stávky. Je tu rozdiel oproti vyrovnávajúceho jednej stávky a potom vyrovnali až následného zvýšenia.

Come Hand – Draw hand, neboli nedokončené kombinácie (pravdepodobne z terminológie hry „craps“)

Community Cards (Spoločné karty) – Karty ležiaci uprostred stola farbou hore, ktoré sú spoločné pre všetkých hráčov v hrách typu Holdem a Omaha.

Complete Hand – Hand, ktorá zastupuje všetkých päť kariet – postupka, farba, full house alebo postupka vo farbe

Connector – štartovné hand v Hold’emu, v ktorej sú dve karty v pozícii vedľa seba. Príklad: KQ, 76.

Counterfeit (Znehodnotenie) – Znehodnotenie hand v prípade, že spoločné karty našej handu duplikujú. Príklad: máme 87, flop prinesie 9-TJ a máme teda postupku. Na turn príde 8. To napodobnili naši hand a tým ju takmer znehodnotil.

Crack – Zabitie handy – najčastejšie dobré handy. Zaslechne často v súvislosti s párom es: „Už tretíkrát dnes večer má esa narazila (cracked)“.

Cripple (ochromením) – alebo „to cripple the deck“ (ochromiť balík). Myslíme tým, že vlastníme väčšinu alebo všetky karty, ktoré niekto potrebuje na aktuálnom stole. Ak máme pár kráľov a ďalší dvaja králi sa objaví na flop, tak sme ochromili balík ( „crippled the deck“).

Dealer – je hráč, ktorý aktuálne (alebo teoreticky) rozdáva karty. I keď je prítomný profesionálny dealer (v kasíne alebo pokerovej herne) alebo automatický dealer (online), tak je potrebné identifikovať hráča, ktorý by mal rozdávať karty. Je to z dôvodu pridelenia blind, taktéž systém stávok postupuje smerom naľavo od dealera. Funkcia dealera je doplnená značkou nazývanú „dealer button“, ktorá putuje okolo stola v smere hodinových ručičiek a presúva sa k nasledujúcemu hráčovi po ukončení každej hry.

Dominated Hand (podporná handa) – Ide o handu, ktorá bude takmer vždy prohrávající voči lepším handám, ktoré ľudia obvykle hrajú. Napríklad, K3 je podružné ( „dominated“) proti KQ. S výnimkou nezvyčajných flop (napr. 3-3-X, K-3-X) bude vždy prohrávající proti KQ.

Draw – Nastáva v prípade, že naša hand ešte nie je dobrá, však sa takou stane, ak prídu tie správne karty. Príklad: „uvoľnili som (príp. call), pretože som mal dobré draw.“

Draw Dead – Pokus o zostavenie takejto hand, ktorá aj keď príde, nemôžete bánk. Ak máme flush draw a náš protihráč má full house, sme „drawing dead“. Pochopiteľne, nie je to záviděníhodná situácie.

Copyright © 2024 IPOKER.SK