IPOKER.SK

život je risk

Pravidlá herne

Pravidlá pokrové herňe

  • 1. Ak nie je uvedené inak, musia byť všetky komunikácie v chate u pokrového stola v slovenčine alebo angličtine. Bežné výrazy (ako napríklad „Salut“, „gracias“, „thx“,) sú akceptované. U malého počtu stolov a v niektorých regionálnych turnajoch môže byť chat umožnený v konkrétnom jazyku a v angličtine. Tieto stoly a turnaje budú jasne označené. Ak vám nie je príjemná komunikácia v inom jazyku, nehrajte prosím u týchto stolov a v týchto turnajoch.
  • 2. Od hráčov sa očakáva vhodná komunikácia tak, ako by konali tvárou v tvár. Hrubá, urážlivá alebo nevhodná komunikácia sa nebude tolerovať. Títo hráči budú predmetom sankcií, vrátane vylúčenia z chatu po určitú dobu alebo natrvalo. V niektorých prípadoch môže byť hráčom odopretá možnosť hrať poker.
  • 3. Hráči nesmú zneužívať chat expekt na propagáciu webových stránok alebo na komerčné účely. Toto spamovanie môže vyústiť v stratu prístupu na chat, prípadne možnosti hrať.
  • 4. Hráči nesmú písať slová, znaky alebo vety, ktoré ostatným sťaží používanie chatu. Toto považujeme za rušivé a nedovoľujeme to. Týmto hráčom navyše môže byť odmietnutý prístup do chatu.
  • 5. Hráči nesmú zneužívať chat k zasielaniu nevyžiadaných pozvánok na súkromné alebo sit-and-go turnaje. Toto spamovanie môže vyústiť v zamietnutie prístupu na chat, organizovanie súkromných turnajov a / alebo možnosť hrať.
  • 6. V turnajoch i hrách o peniaze hráči, ktorí zložili karty počas hry, nesmú prezrádzať karty, ktoré zložili. Je to nefér voči hráčom, ktorí sú stále ešte v hre.
  • 7. Pri hraní o peniaze platí, že aktívny hráči môže hovoriť o kartách, ktoré tvrdia, že hrajú, teda bežné navádzanie súpera, tzv „coffee-housing“. Avšak hráči (v hre alebo mimo hru) nesmie inštruovat alebo inak naznačovať, ako má hrať iný hráč. Napríklad je v poriadku povedať „Mal by ste vyrovnať, blafujem.“ Ale nie je dovolené hovoriť „Mal by ste vyrovnať stávku, on blafuje.“
  • 8. V turnajoch i hrách o peniaze, kde viac ako dvaja hráči zostávajú v hre o bankách, hráči (hrajúci alebo nie) nesmú oznamovať nič, čo by mohlo byť považované za zámerné ovplyvňovanie hry. Ako príklad si predstavte, že hrajú hráči A, B a C. A urobí stávku a B je na rade. C nesmie povedať „Chcem zložiť karty“ (či už to naozaj chce alebo nie).
  • 9. V prípade sporu má management expekt rozhodujúce slovo.
Copyright © 2024 IPOKER.SK