IPOKER.SK

život je risk

Pravidlá pokru

Obecná pravidla pokrové hry

Meno poker spája pomerne veľký počet kartových hier, pri ktorých hráči vsádzajú na hodnotu kariet, ktoré drží v ruke. Poker je hrou, ktorá spája bank tvorený jednotlivými hráčskými stávkami, ktorý vyhrá ten hráč, ktorý drží kartovú kombináciú najvyššej hodnoty alebo urobí tak vysokú stávku, ktorú nie sú jeho súperi ochotní vyrovnať.

V expekt si môžete zahrať hry Seven Card Stud a Omaha, v oboch verziách „high-only“ (len high) a high-low split „(rozdelenie high-low). Vo variante high-low, vyhráva polovicu banku kombinácie z piatich high kariet a najvyššie kombinácie z piatich low kariet získava druhú polovicu banku. Hry Texas Hold’em sa hrajú iba vo variante high-only bez obmedzenia stávok (No Limit), limitom stávok podľa banku (Pot Limit) a voľby limitu (Limit option). Pre podrobný rozpis hodnotenie jednotlivých kartových kombinácií navštívte našu stránku s hodnotami kombináciou kariet. Každá hra pokeru je začala povinnými stávkami, ktorými si hráči konkurujú. V hre Seven Card Stud sú povinné dve stávky, stávka pred rozdaním kariet (ante) a prvá stávka (bring-in). V hrách Texas Hold’em a Omaha, sú povinné stávky small blind a big blind. V každej základnej hre pokru majú hráči niekoľko možností ako vsádzať. Tieto možnosti sú nasledovné:

  • CHECK (Pauza) – Ak nepadla v aktuálnom kole žiadna stávka, hráč môže zvoliť tzv check (tj nevsádzať). Výberom tejto možnosti sa dostáva na rad ďalší hráč hrajúci v smere hodinových ručičiek. Hráč tým nestráca nárok na výhru banku, iba prichádza o možnosť urobiť stávku v danom kole. Ak všetci hráči v práve hrané kole zvolia check, koleso sa považuje za dohrani a ukončené.
  • BET (Vsadiť) – Ak nepadla v aktuálnom kole žiadna stávka, hráč môže stávku urobiť. Ak hráč vsadí, potom nasledujúci hráč sediaci po smere hodinových ručičiek (a všetci ďalší hráči) môžu zložiť karty (fold), zvýšiť predchádzajúcu stávku (raise) alebo vyrovnať stávku (call).
  • Fold (Zložiť) – zložením kariet hráč stráca nárok na získanie banku. Hráč, ktorý takto zložil karty nemôže urobiť akúkoľvek ďalšiu stávku v rámci práve hranej hry.
  • CALL (dorovnať) – Ak súper počas práve hraného kola urobil stávku, potom ju hráč môže potvrdiť (call). Hráč tak musí vyrovnať stávku prežitú jeho súperom (súpermi) na rovnakú úroveň.
  • RAISE (navýšit) – Ak súper počas práve hraného kola urobil stávku, potom ju hráč môže navýšiť (raise). Hráč tak musí vyrovnať stávku a ešte ju zvýšiť. Všetci ostatní hráči potom túto stávku musia buď navýšiť alebo navýšiť predchádzajúce zvýšenie stávky (tzv. „re-raise“), aby si udržali nárok na získanie banku.

Každé kolo stávkovania prebieha do doby, než je na rade osoba proti smeru hodinových ručičiek od posledného vsádzajúceho. Týmto sa začína ďalšie kolo hry alebo je hra ukončená. V prípade, že posledná stávka alebo jej zvýšenie je vyrovnávajúceho, potom hráči vyložia svoje karty na stôl ( „Showdown“). Tento okamih hry rozhoduje, kto vyhráva bank, pretože hráči jeden po druhom ukazujú svoje kartové kombinácie. Môže sa stať, že Showdown nenastane. A to v prípade, že jeden z hráčov urobí stávku alebo jej zvýšenie a nikto ďalší stávku nedorovná (inými slovami, všetci hráči sa rozhodli pre fold). V takom prípade vsádzajúcí hráč vyhráva celý bank.

Bežná hra pokru: Table Stakes (hráč nemôže staviť viac ako má) a All-In

Pri normálnej hre pokru platí zásada „table stakes“, čo znamená, že hráč môže vsádzať len žetóny, ktoré má k dispozícii na začiatku hry. V priebehu hry sa dá využiť pravidlo „All-In“, ktoré hovorí, že hráč nemôže byť donútený vzdať hru z dôvodu nedostatku žetónov vyrovnávajúceho stávky. Takýto hráč je vyhlásený za All-In. Tento hráč má potom nárok na podiel banku zodpovedajúca výške z tej fázy hry, keď urobil svoju poslednú stávku. Ostatní hráči potom hrajú na tzv vedľajší bánk ( „side pot“), na ktorý nemôžu dosiahnuť hráči v All-In.

Copyright © 2024 IPOKER.SK